Ehitusõigus

Üksikelamu krunt

Plaanil tähistatud positsioonid 1-14 ja 19-23 on pereelamute kinnistud, kus on vastavalt kehtivale detailplaneeringule ehitusõigus.

 • Korruselisus: põhihooned kuni 2-korruselised
 • Lubatud hoonete arv krundil: 1 põhihoone + 1 abihoone
 • Suurim hoonetealune pind: 200m2
 • Elamu maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 10 m, abihoonel 5 m
 • Katusekalle vahemikus 0…45   kraadi, lubatud nii lame-, viil – või kaldkatus
 • Hoonestusviis: lahtine
 • Välisviimistlusmaterjalid: soovitavalt puitlaudis, loodus- või tehiskivi, toonitud krohv, betoon, klaas
 • Imiteerivad viimistlusmaterjalid on keelatud;
 • Piirded: kõrgusega kuni 1,5 m

Kaksikelamu krunt

Plaanil tähistatud positsioonid 15-18 on kaksikelamute krundid, kus on vastavalt kehtivale detailplaneeringule ehitusõigus.

 • Korruselisus: põhihoone kuni 2-korruseline
 • Lubatud hoonete arv krundil: 1 põhihoone
 • Suurim hoonetealune pind: 200m2
 • Elamu maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 10 m, abihoonel 5 m
 • Katusekalle vahemikus 0…45 kraadi, lubatud nii lame-, viil – või kaldkatus
 • Hoonestusviis: lahtine
 • Välisviimistlusmaterjalid: soovitavalt puitlaudis, loodus- või tehiskivi, toonitud krohv, betoon, klaas
 • Imiteerivad viimistlusmaterjalid on keelatud
 • Piirded: kõrgusega kuni 1,5 m

Rajatavad hooned peavad olema kaasaegse ja kõrge arhitektuurse tasemega. 

Detailplaneeringu seletuskiri

Detailplaneeringu põhijoonis

Works with AZEXO page builder