Tutvustus

Jõepargi arendusala asub Keila linna kaguservas. Maa-alast põhja ning lääne pool asub ulatuslik Keila linna väikeelamute piirkond ning lõunas hoonestamata kõrghaljastusega alad.

Jõepargi arendusalast idas üle Tuula tee asub Keila Jõepark ehk Keila mõisa park, mis on looduskaitsealune park Keila linnas, Keila jõe kaldal.

Arendusala on mõeldud hoonestamiseks väikeelamutega – vastavalt detailplaneeringule 19 üksikelamukrunti ja 4 paariselamukrunti. Piirkonna teenindamiseks rajatakse 3 uut tänavat kogu muu vajaliku taristuga (asfalteeritud tänavad sh kergliiklustee, vee-, kanalisatsiooni-, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus). Samuti rajatakse piisavalt parkimiskohti Ülesõidu 43 kinnistule rajatava avaliku pargi teenindamiseks.

Lõunasse jäävale Ülesõidu tn 43 kinnistule planeeritakse puhke- ja rekreatsioonivõimalustega park, kuhu on ette nähtud erinevad mänguväljakud lastele, turnimisväljak, palliväljak, suur aiaga piiratud koerte dressuuriväljak, puhke- ja grillimiskohad, kergliiklusteed ja kiiged, keskkonnajaam, tiik, kuhu talvel saab rajada liuvälja. Täpne pargiala lahendus antakse eraldi projektiga ning selle rajamise õigus kuulub Keila linnale.

Keila kaart
Works with AZEXO page builder