Müügitingimused

Müügitingimused

Hinnas sisaldub

  • liitumine veetrassiga (AS Keila Vesi)
  • liitumine kanalisatsioonitrassiga (AS Keila Vesi)
  • ühenduse eeldused sidetrassiga (hülss)
  • liitumine elektrivõrguga (peakaitsme suuruse 3x6A – amprite lisamine vastavalt soovile 156.-/A)
  • asfaltkattega tänav (sõidutee ja kergliiklustee)
  • tänavavalgustus

Hinnas ei sisaldu

  • andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoniside ja valveside teenuste liitumistasud
  • müügilepinguga seotud notaritasud ja riigilõivud

Broneerimine

Kliendiga sõlmitakse broneerimiskokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja broneerimislepingu sõlmimisel 5000 euro suuruse ettemakse.

Võlaõiguslik leping

Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepinguga tasub ostja vähemalt 50% ostusummast.

Asjaõiguslik leping

Esimesel võimalusel sõlmitakse notariaalne asjaõiguslik leping, mille alusel ostja tasub ülejäänud osa ostusummast ning toimub kinnistu omandiõiguse üleminek. Asjaõigusleping tuleb sõlmida hiljemalt 14 päeva jooksul peale taristu valmimist kinnistu piirini.

Works with AZEXO page builder